Elnökség

Szűcs Zsuzsanna Ibolya

Elnök

Marsiné Kovács Gabriella

Titkár

Szegedi Zita

Pénztáros

Tagjaink

Baneth Péterné titkár 2020-2022
Baranyi Irén elnök 2012-2014, 2020-2022
Boda Krisztina elnök 2006-2008, titkár 2000-2002, 2012-2014,2016-2018.
Dohány Gabriella  
Dubs Martha  
Herczegfalviné Abonyi Etelka  
Kiss Istvánné Kúthy Enikő elnök 1998-2000, 2004-2006, titkár 2018-2020
Kürtösi Katalin elnök 1991-1994
Marsiné Kovács Gabriella elnök 2018-2020
Martonyi Erzsébet elnök 1994-1996
Párdutz Katalin elnök 2010-2012, titkár 2008-2010
Szegedi Zita pénztáros 2016-
Szűcs Zsuzsanna Ibolya elnökhelyettes 2020-2022, elnök 2022-2024
Török Mária elnök 2000-2002, 2016-2018, titkár 1994-1996
Venetianer Anikó elnök 2002-2004
Z. Nagy Rozália  

Búcsú Margitáné Z. Nagy Rozáliától

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy klubunk tagja, Margitáné Z. Nagy Rozália, Rózsika, a Z. Nagy cukrászda tulajdonosa, közismert szegedi cukrászmester életének 81-dik évében elhunyt.
2023. július 28-a, péntek egy átlagos napnak indult. Az emberek élték mindennapi életüket, de számunkra, a Soroptimist Club Szeged tagjai számára délutánra fekete betűs nappá vált. Itt hagyott bennünket és átköltözött a túlsó partra soroptimista nővérünk, RÓZSIKA. Csupa-csupa nagy betűvel. Igen, mert ő a nagybetűs emberek közé tartozott.

Rózsika régi cukrászcsaládból származott. Jelenlegi üzletét 1979 óta vezette. Munkásságát Szeged városa és a szakma is elismerte. A Szegedért Emlékérmet 2012-ben kapta meg, 2014-ben az Év Vállalkozója elismerést is átvehette. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelemért díját 2022-ben kapta meg. A szakma magas színvonalú művelése mellett számos tanulót készített fel a cukrász mesterségre. Az Év fagylaltja versenyen háromszor volt bronzérmes, egyszer pedig különdíjat kapott.

1992 májusa a Soroptimist Club Szeged alapításának dátuma. Rózsika nem sokkal később bekapcsolódott közösségünk életébe, munkájába és hamarosan rendes tagunkká is vált. Egyesületünk egyik fő küldetése a szegények, rászorulók megsegítése, sérült és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok támogatása intézményes keretek között. Rózsika társadalmi és szociális érzékenysége, önzetlen adni tudása így találkozott össze klubunk missziójával. Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk partrerintézményeinkkel. Sokféle programot, rendezvényt szerveztünk már számukra, és ezek rendszerint uzsonnával zárultak. Ezeknek az uzsonnáknak a fénypontjai pedig a Z. Nagy cukrászda készítményei, Rózsika finom süteményei voltak. Így boldogságot és örömet varázsolt a gyermekarcokra.

Közösségükben csöndesen és végtelen szerénységgel tette a dolgát, amikor csak lehetősége volt. Részt vett klubunk hivatalos és nem hivatalos ülésein, programjainkon. A nyári szünetet követően szeptember 2. keddjén fogjuk első összejövetelünket tartani. Semmi sem lesz már olyan, mint eddig. Nem fog megállni a taxi Rózsikával a HBH Étterem előtt, nem fog lejönni a lépcsőn, nem köszönti kedvesen a pincéreket és nem fogja mondani nekik, hogy „Hello fiúk, menjetek ki a taxihoz, hoztam nektek is süteményt, osszátok szét”. Az évtizedek óta megszokott helye üres marad, és nem fogja megrendelni a megszokott cézár salátáját.

Drága Rózsika! Hiányzol. Kérünk, nyisd meg az égi Z. Nagy cukrászdát, készüljenek ott a finomabbnál finomabb készítmények, és az égi vendégeknek szerezz süteményeid által örömöt, boldogságot. A Teremtő adjon erőt mindannyiunknak, akik Rózsikát szerették, elfogadni az elfogadhatatlant, adjon erőt a gyász feldolgozásához, és adjon erőt, hogy idővel újra békesség legyen szívünkben és lelkünkben.

Rózsika emlékét kegyelettel fogjuk őrizni és szívünkben élni fog tovább.

Búcsú dr. Venetianer Anikótól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Szegedi Soroptimist Club tagja dr. Venetianer Pálné dr. Mannheim Anikó 2021. 11. 26-án örökre távozott közülünk.
Anikó Budapesten született 1941. szept. 25-én. Általános és középiskoláit Budapesten végezte. Érettségi után az ELTE Természet Tudományi Karán szerzett egyetemi diplomát.
A Budapesti Gyógyszerkutató Intézetben kezdett dolgozni, majd Szegedre kerülve a MTA SZBK Genetikai Intézet tudományos kutatója, később igazgatóhelyettese lett.
Nagyszámú tudományos közlemény és könyvfejezet szerzője, számos külföldi és hazai kongresszuson tartott szakmai előadást. Egyetemi doktorátusát 1970-ben védte meg, 1981-ben a biológiai tud. kandidátusa, 1994-ben a biológia tudományok doktora lett. 1997-benAkadémiai Díjjal tüntették ki.
Sokrétű szakmai munkája mellett kiemelkedően aktív tagja lett a Soroptimist Club Szegednek, melynek 2000-2002-ig elnök helyettese, majd 2002-2004-ig elnöke volt. A rászorulóknak nyújtott segítség mellett a kultúra támogatását tartotta szívügyének. Elnöksége alatt valósult meg Szeged utcaneveinek magyarázatával ellátott névtáblák elkészítése és felszerelése. Egész lényét áthatotta a másokra való odafigyelés és a kulturáltság.
Drága Anikó! Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy közöttünk voltál és emlékeinkben velünk is leszel, „mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem hal meg, csak távol van.” (Szent Ágoston)

Korábbi elnökség

Elnök: Baranyi Irén Elnökhelyettes: Szűcs Zsuzsanna Ibolya Titkár: Baneth Péterné Pénztáros: Szegedi Zita

Elnök: Marsiné Kovács Gabriella
Elnökhelyettes: Baranyi Irén
Titkár: Dr. Kúthy Enikő
Pénztáros: Szegedi Zita

Elnök: Dr. Török Mária
Elnökhelyettes: Dr. Bálint Erika
Titkár: Boda Krisztina
Pénztáros: Szegedi Zita

Elnök: Dr. Nyári Zsuzsa
Elnökhelyettes: Dr. Török Mária
Titkár: Marsiné Kovács Gabriella
Pénztáros: Baán Márta

Elnök: Baranyi Irén
Elnökhelyettes: Dr. Nyári Zsuzsa
Titkár: Boda Krisztina
Pénztáros: Baán Márta

Elnök: Dr.Párdutz Katalin
Elnökhelyettes: Baranyi Irén
Titkár: Gresó Erzsébet
Pénztáros: Baán Márta

Elnök: Dr.Bottkáné Égető Mária
Elnökhelyettes: Kócziánné Szentesi Piroska
Titkár: Dr.Párdutz Katalin
Pénztáros: Bánkuti Anna, Baán Márta

Elnök: Dr.Boda Krisztina
Elnökhelyettes: Dr.Kovács Istvánné
Titkár: Gróf Róza
Pénztáros: Bánkuti Anna

Elnök: Dr.Kúthy Enikő
Elnökhelyettes: Dr.Boda Krisztina
Titkár: Gresó Erzsébet
Pénztáros: Gujdár Judith

Elnök: Dr.Venetianer Pálné Dr.Mannheim Anikó
Elnökhelyettes: Alexiné Marián Orsolya
Titkár: Sándorné Dr.Bóka Angéla
Pénztáros: Gujdár Judith

Elnök: Dr.Vargáné Dr.Török Mária
Elnökhelyettes: Dr.Venetiáner Pálné Dr.Mannheim Anikó
Titkár: Dr.Boda Krisztina
Pénztáros: Gujdár Judith

Elnök: Dr.Kúthy Enikő
Elnökhelyettes: Dr.Martonyi Erzsébet
Titkár: Gresó Erzsébet
Pénztáros: Gujdár Judith

Elnök: Füzyné Varga Annamária
Elnökhelyettes: Dr.Kuthy Enikő
Titkár: Bánkuti Anna
Pénztáros: Gujdár Judith

Elnök: Dr.Martonyi Erzsébet
Elnökhelyettes: Gresó Erzsébet
Titkár: Dr.Török Mária
Pénztáros: Dr.Kovács Istvánné

Elnök: Dr.Kürtösi Katalin
Elnökhelyettes: Dr.Reschné dr.Maronovich Sarolta
Titkár: Dr.Martonyi Erzsébet
Pénztáros:Király Leventéné